<?php
//Converteerdt de tijd in microseconden naar een unieke waarde
$id = base_convert(microtime(false), 10, 36);
//Weergeven
echo $id;
?>