<?php//Spaceship

/* $a<=>$b
Als $a lager is dan $b is de uitkomst    -1
Als $a hoger is dan $b is de uitkomst    1
Als $a en $b hetzelfde zijn is de uitkomst  0
Het is dus een kortere manier om het volgende te schrijven:
if($a < $b){
}else if($a > $b){
}else if($a===$b){
}
*/

$aantal = 10;
$verandering = 11;

$test = ($aantal-$verandering)<=>0;
switch($test){
  default:
  case -1:
    //aantal-verandering is lager dan 0
    echo "Er zijn er niet 11 beschikbaar<br/>";
    break;
  case 0:
  case 1:
    //aantal-verandering is 0 of daarboven
    echo "Success<br/>";
    break;
}

?>