using (StreamWriter writer = new StreamWriter(@"pad\bestand.txt"))
 {
   writer.Write("Word "); //schrijf op huidige regel
   writer.WriteLine("word 2"); //schrijf op huidige regel en ga daarna op de volgende regel staan
   writer.WriteLine("Line");
}

//uitkomst
//Word word 2
//Line

//In combinatie met een foreach loop om items uit een listbox weg te schrijven.

using (StreamWriter writer = new StreamWriter(@"pad\bestand.txt"))
 {
   foreach (string item in listbox1.items) {
     writer.WriteLine(item);
   }
}

//Elk item in de listbox word weggeschreven op een nieuwe lijn in het bestand 'bestand.txt'