using (StreamReader sr = new StreamReader(@"pad\bestand.txt")) 
      {
        //een tijdelijke variabel om de huidige lijn tijdelijk in op te slaan
        string line;
        //zodra we een nieuwe regel lezen en deze niet niks / null is dan schrijven we de text op die lijn naar de console
        while ((line = sr.ReadLine()) != null) 
        {
          Console.WriteLine(line);
        }
      }