Taal
Beschrijving
Snippet preview
PHP
Spaceship operator
<?php//Spaceship /* $a<=>$b Als $a lager is dan $b is de uitkomst -1 Als $a hoger is dan $b is de uitkomst 1 Als $a en $b hetzelfde zijn is de uitkomst 0 Het is dus een kortere manier om het volgende te schrijven: if($a < $b){ }else if($a > $b){ }else if($a===$b){ } */ $aantal = 10; $verandering = 11; $test = ($aantal-$verandering)<=>0; switch($test){ default: case -1: //aantal-verandering is lager dan 0 echo "Er zijn er niet 11 beschikbaar<br/>"; break; case 0: case 1: //aantal-verandering is 0 of daarboven echo "Success<br/>"; break; } ?>